Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

Zábavní pyrotechnika

Příchod nového roku je často spojován s používáním zábavní pyrotechniky, její nákup by však měl proběhnout v kamenných obchodech a v prodejnách k tomu určených. Při manipulaci s ní je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel dochází každý rok k vážným zraněním. Jedná se o výrobky, které se vyznačují prudkou chemickou reakcí, kdy dochází ve velmi krátkém čase k uvolnění velkého objemu energie.

Zábavní pyrotechnika se dělí do několika kategorií podle své nebezpečnosti. Kategorie I. je nejméně nebezpečná a je prodejná od 15 let věku (např. malé prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle), kategorii II. mohou nabývat osoby starší 18 let, u této pyrotechniky hrozí malé nebezpečí (petardy, bengálské ohně, menší kompakty), kategorii III. mohou zakoupit lidé starší 21 let, jedná se o středně nebezpečnou pyrotechniku (např. dělobuchy, větší římské svíce, větší kompakty). Další kategorie je určena pouze pro osoby se speciálním oprávněním.

Při nákupu zábavní pyrotechniky je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a je na nich vyznačen datum spotřeby. Pyrotechniku je nutné používat na bezpečném místě, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na zúčastněné osoby. Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje obezřetnost. Sebemenší chybička při jejím používání může mít katastrofální následky.

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. V letošním roce došlo k navýšení platu a od loňského roku je vyplácen novým policistům náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky