Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

Zábavní pyrotechnika

Již zítra nás čeká Štědrý den, během vánočních svátků velmi často zapalujeme svíčky nebo prskavky. Jde však o otevřený oheň, v jejich blízkosti by neměly být žádné hořlavé předměty. Pokud odcházíme z domova nebo jdeme spát, vždy musíme svíčky zhasnout.

Příchod nového roku je pak spojován s používáním zábavní pyrotechniky, její nákup by měl proběhnout v obchodech k tomu určených, nikdy ne ve stánku „na ulici“. Hrozí zde navlhnutí výrobků, které jsou z papíru. Vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost, při odpalu potom může dojít k roztržení a hořící části mohou letět do nepředvídatelných směrů. Výrobky musí být opatřeny českým návodem a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti.

Při manipulaci s pyrotechnikou je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel každoročně dochází k řadě vážných zranění a k požárům kontejnerů, keřů, věcí na balkonech, střech domů a vozidel apod. Při selhání odpalu je potřeba vyčkat minimálně deset minut nebo dle návodu i více, než začneme znovu s pyrotechnickým výrobkem manipulovat. Nedodržení této zásady je jednou z nejčastějších příčin úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou. Po skončení ohňostroje je dobré výrobek zalít vodou, předejdeme tím vznícení zbytků papírových těles.

Pyrotechniku je nutno používat na bezpečném místě, na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí a od hořlavých předmětů. Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje naši obezřetnost. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Rozhodně stojí za připomenutí, že se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti.

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. Novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky