Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

I nadále kontrolujeme dodržování opatření ve vyhlášeném nouzovém stavu

Již přes dva týdny kontrolují policisté napříč republikou, tedy i středočeští policisté, dodržování vládního nařízení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR poté, co se počátkem března objevil v Česku první případ koronaviru a nákaza se následně rozšířila po celé republice.

Omezení v nouzovém stavu
Nouzový stav, vyhlášený Vládou ČR dnem 12. března 2020 s sebou přinesl celou řadu omezení jak pro fyzické, tak i právnické osoby, a také krizová opatření, která je nutno dodržovat, aby se dosáhlo zmírnění šíření nákazy až po „vyléčení“ republiky. V důsledku vyhlášení nouzového stavu došlo k omezení různých aktivit, které výrazným způsobem zasáhly do života každého občana České republiky.

Některá ze zásadních omezení:
Zákaz volného pohybu osob
(v mimořádném opatření kodifikováno celkem deset výjimek, nejvýznamnější jsou):

 • zakázán volný pohyb osob s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00h na území České republiky, s výjimkou:


 • cest do zaměstnání a zpět,

 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,

 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,

 • pohyb v přírodě nebo parcích,
   

Další omezení na veřejně dostupných místech (dále jen „VDM“):

 • pobývat na VDM po dobu nezbytně nutnou,

 • pobývat na VDM nejvýše v počtu 2 osob (netýká se členů domácnosti, výkonu povolání, apod.),

 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

 • dodržovat odstup mezi osobami na VDM nejméně 2 metry,

 • pobývat v místě svého bydliště (z tohoto opatření jsou stejné výjimky, jako ze zákazu volného pohybu).

Zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), vyjma:

 • dětí do dvou let věku,

 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

Na respektování a dodržování vládních nařízení zaměřují od počátku vyhlášení nouzového stavu svou činnost také policisté. Kontrolují, a nadále kontrolovat budou, zda se lidé  na místech veřejně dostupných pohybují chráněni rouškou, ústenkou, či jiným ochranným prostředkem k zabránění šíření kapének, dále na dodržování zákazu shlukování či pobývání na veřejně dostupných místech v počtu 2 osob, dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních  osob, apod.

Kontroly probíhají průběžně a nejinak tomu bude také o tomto víkendu. Zejména  ze zkušeností z minulého víkendu, kdy byly v některých krajích zaznamenány hromadné nájezdy občanů do různých turistických oblastí, budou policisté směřovat namátkově kontroly i do těchto lokalit (zejména turisticky atraktivních a vyhledávaných) a kontrolovat dodržování vládních opatření. Policisté se také zaměří na místa, kde lze předpokládat větší koncentraci osob, zvýšený bude  i dohledu nad bezpečností silničního provozu a měření rychlosti.

Do kontrol jsou zapojeni policisté z obvodních oddělení, dopravní policie, ale i služba kriminální policie a vyšetřování. Kontroly nebudou pouze pozemní, ale k dodržování vládních opatření, zejména shlukování většího počtu osob, bude středočeská policie využívat i bezpilotní letecké prostředky (drony).

Policie ČR apeluje na občany, aby i přesto, že není striktně zakázána návštěva chat a chalup, turisticky atraktivních míst, apod., respektovali a dodržovali vládní nařízení a krizová opatření. I přesto, že drtivá většina občanů se chová zodpovědně a respektuje vládní nařízení a další doporučení, setkávají se policisté i s těmi, kteří respektování vládních nařízení stále neberou vážně. V těchto případech je už na místě tato porušení řešit cestou příslušných správních orgánů, kam tato porušení policisté oznamují.

Žádáme občany, aby se v této, pro Českou republiku výjimečné situaci, chovali zodpovědně a ohleduplně  jak k sobě, tak i k ostatním. Jedině tím docílíme zvládnutí situace. Buďte nám proto nápomocni a respektujte vládní nařízení.

Kontroly ve Středočeském kraji

Od počátku vyhlášení nouzového stavu provedli středočeští policisté, ať už svou  vlastní činností, nebo i v některých případech na základě oznámení na linku  158, přes 53 tisíc kontrol – a to jak fyzických, tak i právnických osob (např.: provozoven, na které se vztahuje vládní nařízení o jejich dočasném omezení provozu, či uzavření). V převážné většině řešili policisté nedodržování vládních nařízení vysvětlováním a domluvou, nicméně ve více než třech stovkách případů  přistoupili k zaslání těchto porušení k řešení příslušně správním orgánům.

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. V letošním roce došlo k navýšení platu a novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky