Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

PREDÁTORSKÁ DROGA

Drogová problematika se všemi svými negativními společenskými, zdravotními a ekonomickými dopady představuje dlouhodobý globální problém. Nelegální drogový trh reaguje v intencích běžného trhu a tak poptávka po nových netradičních zážitcích na něj přivádí stále nové psychotropní látky. Jednou z těchto látek, jež v současné době získává stále silnější pozici v nabídce drogových dealerů, je látka GHB (gamma-hydroxybutyrát) slangově označovaná jako géčko, Gábina nebo tekutá extáze.
Jako mnoho jiných psychotropních látek i GHB byl v 60. letech minulého století původně využíván v medicíně jako lokální anestetikum a pro své výrazné sexuální účinky našel své uplatnění v lécích pro zvýšení libida. Kombinace enormně zvýšené sexuální potřeby a anestetických účinků vytvořila nebezpečnou látku, jež se stává prostředkem pro páchání specifické vysoce nebezpečné trestné činnosti. GHB se řadí mezi tzv. predátorské drogy. V kriminologii označované jako DFSA (drugs facilitated sexual assault), tedy drogy usnadňující sexuální násilí. Samotná výroba této drogy je poměrně jednoduchá, finančně nenákladná, bez nároku na chemicko - odborné znalosti výrobce. I z tohoto důvodu získává droga stále větší popularitu zejména u mladé generace a na Příbramsku bylo policejním orgánem odhaleno již několik nelegálních výroben.
Modus operandi pachatele je většinou stejný. Na taneční zábavě, v baru, diskotéce nebo jiných společenských akcí naváže kontakt s potenciální obětí. V nestřeženém okamžiku přidá do nápoje oběti přinesenou drogu. GHB je nejčastěji bezbarvá tekutina, bez zápachu, slané chuti. Pro vyvolání předpokládaných účinků stačí aplikovat 1-1,5 ml, tedy velmi malé množství, které v nápoji nelze běžně detekovat. Po zhruba 20 minutách od neúmyslného užití oběť začne pociťovat odpadnutí společenských zábran. Jindy nesmělý člověk se stává hovorným, vyžaduje sociální kontakt přecházející v enormní sexuální vzrušivost. V 80. letech byla tato droga pro své účinky velmi oblíbená mezi mládeží v USA, kde se jí přezdívalo ,,znásilňovací droga“. Pachatel tak využívá uměle navozeného stavu oběti a tu sexuálně zneužije. Při podání většího množství GHB se projeví anestetické účinky uvádějící oběť do spánku a některé oběti jsou také okradeny. Výrazně negativní je dopad na psychiku oběti, která si uvědomuje, co předchozí večer dělala, ale nemá pro své excesivní chování vysvětlení.
Represivní složky se snaží omezit výrobu a distribuci této látky, ale jako u dalších drogových rizik je v tomto případě velmi důležitá prevence. Nejzákladnějším preventivním opatřením je minimalizovat riziko podání této látky. Zejména ženy a dívky by neměly nechávat ve společnosti nápoje bez dozoru. Též se doporučuje volit nápoje v uzavíratelných lahvích nebo sklenicích s úzkým hrdlem, jež znesnadňují přimíchání látky. Významným preventivním prvkem je též informovanost o možném riziku. Společníci oběti by díky tomu mohli rozpoznat neodpovídající chování oběti a odvést ji do bezpečí. Nelegální drogy obecně představují výrazné sociálně patologické riziko, ale svým kriminálním rozměrem přesahují též do jiné trestné činnosti jako prostředek usnadňující její páchání. Je třeba si uvědomit, že nebezpečí těchto látek nespočívá pouze v přímé konzumační nabídce, ale též v úmyslném skrytém podání.

por. JUDr. Milan Kocík, MBA
komisař

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. Novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 121, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky