Bezpečná Příbram

Prevence kriminality

Zpět na rozcestník

Městský program prevence kriminality na rok 2019

Město Příbram se věnuje systematicky problematice prevence kriminality od roku 2008, kdy pravidelně zpracovává jednoleté programy prevence kriminality, které obsahují projekty a aktivity v rámci prevence kriminality realizované v daném roce.

Program prevence kriminality města Příbram na rok 2019 byl vypracován v souladu s Koncepcí prevence kriminality města Příbram na léta 2019 – 2021, která odráží Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020. Předkládaný dokument obsahuje nejen projekty z oblasti sociální prevence (např. Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním, Sociálně rehabilitační program), které jsou orientované především na potencionální nebo již skutečné pachatele trestné činnosti a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, ale obsahuje také projekt z oblasti situační prevence (Osvětlení v lokalitě Flusárna). Program obsahuje i aktivity z oblasti informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností.

Program prevence kriminality města Příbram na rok 2019 je rozdělen do tří částí. První část je věnována bezpečnostní analýze, která byla vypracována na základě statistik Obvodního oddělení Příbram Policie ČR. Tato bezpečnostní analýza ukazuje vývoj kriminality ve městě Příbram od roku 2006. Ve druhé části jsou popsané projekty, které byly zařazené do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR a na jejich realizaci žádáme dotaci v celkové výši 322.000 Kč. Jedná se o projekt sociální prevence „Cestou Sdílení “ a o projekt situační prevence „Osvětlení lokality Flusárna“.  V poslední třetí části jsou uvedeny další projekty a aktivity, které budou financovány zejména z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo jiných zdrojů či nevyžadují žádné další finanční náklady. Jedná se o projekty: Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním, Sociálně – rehabilitační program, Forenzní značení majetku pomocí syntetické DNA, Podpora škol v oblasti prevence, Městský kamerový dohlížecí systém (financován z rozpočtu Městské policie Příbram), Asistenti prevence kriminality (financován z rozpočtu Městské policie Příbram a Úřadu práce ČR), Domovníci (financován z operačního programu Evropského sociálního fondu).

Aktuální program prevence kriminality města Příbram na rok 2019:

 https://pribram.eu/files/post/100111/PPK%202019.pdf

 

 

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. Novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky