Bezpečná Příbram

Prevence kriminality

Zpět na rozcestník

Preventivní film o domácím násilí - Jakub

Filmový příběh, který vznikl v roce 2016, zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba (Šimon Fridrich), která je poznamenána direktivním řízením jeho nevlastního otce, kterého ztvárnil populární herec Jan Potměšil. Otcův násilný přístup postupně přeroste v psychické i fyzické týrání celé rodiny. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny.

Různé kritické modelové situace filmu poukazují na skutečnost, že neřešené domácí násilí, resp. týrání, vždy eskaluje a graduje, ve většině případů pak končí tragicky. Snahou režiséra filmu je přivést diváky k zamyšlení, že situaci je nutné řešit ihned, jakmile se objeví první útoky. Dále prostřednictvím besed po videoprojekcích autor díla poukazuje na klíčovou roli Policie České republiky.

Film Jakub je moderní edukativní pomůcka do výuky na základních a středních školách. Byla vytvořena ve spolupráci s předními odborníky na problematiku domácího násilí za účelem rozšíření povědomí o dané problematice a možnostech jeho řešení a se záměrem zvýšit informovanost o trestněprávní oblasti tohoto společensky nebezpečného jevu.

Jedinečnost projektu dokazuje mimo jiné skutečnost, že práce s filmem Jakub a uskutečněné kinoprojekce dokázaly úspěšně odhalit několik případů domácího násilí a napomohly tak zachránit jeho potencionální oběti nebo pomoci obětem domácího násilí v jejich těžké krizové životní situaci.

Preventivní film je primárně určen žákům II. stupně základních škol a žákům středních škol a školských zařízení. Sekundárně je určen pedagogům, sociálním pracovníkům a policistům, kteří se problematikou domácího násilí zabývají. V neposlední řadě má tato preventivní působení dopad na širokou veřejnost, zejména na rodiče žáků a jejich okolí.

Veškeré s filmem spojené projektové aktivity napomáhají k rozšíření povědomí o tomto závažném tématu mezi mladými lidmi, rodiči a ve společnosti všeobecně a zároveň dodávají odvahu jedinci či jeho okolí v řešení dané krizové situace.

V rámci projektu byly vytyčeny následující hlavní cíle – žáci by si měli osvojit základní charakteristiku, znaky a formy domácího násilí; získat schopnost v případě vlastní zkušenosti domácí násilí identifikovat; znát organizace, na které se lze v případě potřeby obrátit; získat základní znalosti o možné ochraně obětí domácího násilí (např. institut vykázání, bezpečnostní plán, kontakty pomoci); mít základní povědomí o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání násilníka a rovněž o oznamovací povinnosti (žáci nad 15 let).

Projekt si kladl za cíl zvýšit informovanost pedagogů o problematice domácího násilí a jeho trestněprávním rámci a podnítit diskuzi na školách v České republice na toto téma. Dalším záměrem realizátorů akce byla podpora aktivního řešení daného problému se žáky ve spolupráci s pedagogy
a vedením školských zařízení a zainteresovanými institucemi.

http://www.filmjakub.cz/prevence/

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. V letošním roce došlo k navýšení platu a novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky