Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

Příchod nového roku a zábavní pyrotechnika

Příchod nového roku je často spojován s používáním zábavní pyrotechniky. Nedílnou součástí oslav je však i zvýšená konzumace alkoholu. Kombinace těchto dvou činností může být pak velmi nebezpečná. Složky integrovaného záchranného systému každý rok vyjíždějí k vážným úrazům či ke škodám na majetku.

Nákup zábavní pyrotechniky by měl proběhnout v obchodech k tomu určených. Jedná se o pyrotechnické výrobky, které se vyznačují prudkou chemickou reakcí, kdy dochází ve velmi krátkém čase k uvolnění velkého objemu energie. Zábavní pyrotechnika se dělí do několika kategorií podle své nebezpečnosti. Kategorie I. je prodejná od 15 let věku (např. malé prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle), kategorii II. mohou nabývat osoby starší 18 let, bezpečností vzdálenost je asi osm metrů (petardy, bengálské ohně, menší kompakty), kategorii III mohou zakoupit lidé starší 21 let, bezpečná vzdálenost je minimálně 15 metrů (např. dělobuchy, větší římské svíce, větší kompakty). Další kategorie je určena pouze pro osoby se speciálním oprávněním.

Při nákupu zábavní pyrotechniky je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce, je vyznačen datum spotřeby a není porušen původní obal. Pyrotechniku je nutno používat na bezpečném místě, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na zúčastněné osoby. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Krásné okamžiky se pak mohou změnit během sekundy v bolest nebo dokonce životní tragédii.

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. V letošním roce došlo k navýšení platu a novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky