Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

Statistika kriminality na Příbramsku za rok 2021

V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k poklesu kriminality o 83 případů, tj. o 5 % méně než v roce 2020. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1554 trestných činů. Z toho bylo objasněno 747 případů, což je 48 %. Navíc z uplynulých let bylo doobjasněno 163 případů. Na Obvodním oddělení Příbram loni evidovali 739 trestných činů, což je 47,6 % z celkové kriminality.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 770 činů (49,5 % z celkové kriminality), jde o pokles oproti roku 2020 o 20 případů. Nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů – 180 a poté krádeže věcí z vozidel – 59 případů (pokles o 52 %). Čtyřiatřicet vykradených aut a vloupání do 119 ostatních objektů bylo přímo ve městě Příbrami. Loni zmizelo 24 automobilů a 42 jízdních kol (o 11 více než v roce 2020). Krádeží vloupáním bylo evidováno 404, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, hospodářská stavení), domů (55), chat (32 případů), obchodů (19), bytů (8). Celkový počet vloupání stoupl o 115 činů, tj. o 40 %, ale zvýšila se objasněnost na 25 %.

Násilná trestná činnost stoupla o 13 případů, ze 105 na 118. Objasněnost činila 59 %. Loni došlo k pokusu vraždy, který byl objasněn. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 21x, porušování domovní svobody 33x, 17x vydírání, 12x nebezpečné vyhrožování, 11x loupež, 7x týrání osoby žijící ve společném obydlí a 2x nebezpečné pronásledování.

U mravnostní kriminality došlo k nárůstu o deset případů, z 21 na 31 činů. Z toho je celkem deset případů znásilnění, devět případů pohlavního zneužívání, sedm případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní a dva případy šíření pornografie.

Počet hospodářských trestných činů klesl ze 125 na 97, tj. o 22 %. Nejčastějšími případy jsou: zkrácení daně 27x, 19x neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla, podvod 12x, úvěrový podvod 5x, zpronevěra 3x.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 32 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 118x maření výkonu úředního rozhodnutí, 117x ohrožení pod vlivem návykové látky, 98x zanedbání povinné výživy, 53x poškození cizí věci, 45x neoprávněné držení platebního prostředku.

Recidivisté spáchali celkem 407 případů, tj. více než polovina objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli různých krádeží, mařili výkon úředního rozhodnutí, neplatili výživné, vloupávali se do ostatních objektů či domů a jezdili pod vlivem návykových látek. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 27 trestných činech.

Kriminalistům se podařilo během loňského roku vypátrat 229 osob, např. na 65 osob byl vydán příkaz k zatčení, 16 osob se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, u 22 jsme pátrali po jejich pobytu, dále jsme hledali svěřence výchovných ústavů a podezřelé či obviněné osoby. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 67 pátracích akcí, hledali jsme např. 26 dětí, 13 seniorů a čtyři pacienty nemocnic.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce poklesla, oproti nejhoršímu období roku 2007 byla o téměř 69 % nižší. I když došlo k nárůstu počtu krádeží vloupáním, zejména do ostatních objektů, zvýšila se jejich objasněnost o 6 %. Ubylo ale značně vloupání do vozidel a také vloupání do bytů. Loni zmizelo více jízdních kol a také častěji došlo ke zneužití platebních karet. Přibyl počet loupeží a dětské pornografie.

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. Novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 121, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky